clienten over mij calvijn

De cursus “Oplossingsgerichte therapie voor kinderen, adolescenten en systemen” was voor mij bijzonder waardevol. Een stap vooruit in het me eigen maken van de oplossingsgerichte werkwijze. Door het oefenen in tweetallen en in groepen. Ook door het goede voorbeeld van de cursusleiders. Niet alleen bij het voordoen van oplossingsgerichte therapiesessies, maar ook in de manier waarop ze leiding gaven aan de cursus. De samenwerking tussen Annemieke en haar collega kwam op mij heel prettig over. Het was een mooi samenspel van elkaar spontaan aanvullen, afwisselen en aanvoelen. Mijn cliënten gaan merken dat ik dit voorbeeld heb gezien. Annemieke zorgt als cursusleider voor  rust en ontspanning. Ze is goed in het nauwkeurig en respectvol formuleren van oplossingsgerichte zinnen. Bepaalde zinnen hebben in mijn hoofd en werk een belangrijke plaats gekregen: ‘Wat gaat er beter, ook al is het maar een klein beetje?’, Je zult vast een goede reden hebben om … ’. Door deze cursus heb ik nog meer plezier in mijn werk gekregen. En mijn cliënten gaan hoopvoller mijn kamer uit na een therapiesessie.
Albert de Korte, orthopedagoog-generalist (NVO), werkzaam in het regulier voortgezet onderwijs (Calvijn  College) te Goes