clienten over mij biki van leeuwen

ANNEMIEKE OOMEN

cliënten over mij

Als deelnemer aan de vervolgcursus Oplossingsgericht Werken heb ik Annemieke Oomen leren kennen als plezierig en zeer toegewijd docent, die zich vol overgave richt op het samen vorm geven van de cursus.

Daarbij wordt een combinatie gemaakt van het bespreken van literatuur en beeldmateriaal van therapiesessies en het oefenen van oplossingsgerichte methodieken en technieken, passend bij je eigen werkveld.
Met opbouwend commentaar, met rust en integriteit weet zij iedereen in zijn waarde te laten, terwijl kennis en vaardigheden worden uitgebreid.

In het algemeen is het een grote stap om in een situatie waarin je je ongelukkig voelt hulp in te roepen. De manier waarop Annemieke de oplossingsgerichte manier van werken toepast, zorgt ervoor, dat je je snel vertrouwd zult voelen en je kunt openstellen voor oplossingen, die concreet en helder worden gemaakt.

Biki van Leeuwen, orthopedagoog, GZ-psycholoog, ABC onderwijsadviseur, ABC,  Amsterdam