Werkwijze

BEDRIJFSLEVEN

werkwijze

  • Om te beginnen voeren we een kennismakingsgesprek, waarin duidelijk wordt wat de doelen zijn voor uw organisatie of voor uw team.
  • Daarna inventariseer ik bij de deelnemers aan de training wat hun persoonlijke leerdoelen en drijfveren zijn. Dat doe ik tijdens een persoonlijk gesprek of met een vragenlijst.
  • Op basis van uw doelen én die van deelnemers maak ik een trainingsplan: daarin staat onder meer de duur en de inhoud van de training.
  • Een terugkomdag kan onderdeel zijn van het trainingsplan. Zo’n dag vindt meestal 2 of 3 maanden na de laatste trainingsbijeenkomst plaats. Op een terugkomdag kunnen de deelnemers hun leerdoelen uit de training evalueren of scherpstellen.

Algemene voorwaarden